Nie masz konta:
Masz już konto:
Wypróbuj serwis przez 2 miesiące za darmo
Pomiń łącza nawigacji
Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce Prywatności. Logując się do serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
 

Funkcje WebAPI

Prezentujeny poniżej  zestaw funkcji WebAPI. Funkcje te będą rozwijane i wzbogacane o zgłaszane przez Państwa potrzeby. Wychodzimy bowiem z założenia, że nawet najbardziej rozbudowany serwis nie zawsze  spełni wymagania użytkownika. Dlatego funkcje te mają pomagać tym programistom, którzy zechcą zintegrować swoje oprogramowanie z serwisem MojaDobraFirma i tym samym wzbogacić jego funkcjonalność. Jesteśmy otwarci na propozycje rozwoju przedstawionej poniżej fukcjonalności - prosimy o pomysły nowych funkcji.

Jak uruchomić funkcje WebAPI

Dostęp do funkcji WebAPI serwisu www.MojaDobraFirma.pl aktywuje się następująco:
  • Logujemy się do serwisu (jeśli zdefiniowano, że z serwisu korzysta wielu operatorów, musi to być operator z uprawnieniami administratora)
  • Wybieramy: Administracja -> WebAPI
  • Wprowadzamy login i hasło dla operatora(programu) który bedzie korzystał z WebAPI

Jak zakończyć dostęp do funkcji WebAPI

Zakończenie dostępu do funkcji WebAPI uzyskujemy po "wyczyszczeniu" loginu i hasła do funkcji WebAPI w serwisie.

Technologia

Funkcje WebAPI napisane są w technologii Microsoft ASP.Net z wykorzystanie protokołu i usług sieciowych SOAP i dostępne są pod adresem https://www.MojaDobraFirma.pl/WebAPI.asmx,
a dokument WSDL https://www.MojaDobraFirma.pl/WebAPI.asmx?WSDL
 
 

Obiekty WebAPI

 
 
 Rodzaj zdarzenia VAT (klasa MDFRodzajZdarzVAT) - klasyfikacja faktury do odpowiedniej pozycji w deklaracji VAT-7
public class MDFRodzajZdarzVAT {    
   // Kod rodzaju zdarzenia VAT
   // Wykaz dopuszczalnych rodzajów zdarzeń VAT podaje funkcja MDFRodzajeZdarzenVAT
   
   public string kodRodzajuZdarzVAT
   // Opis rodzaju zdarzenia VAT

   public string opis
}
 
 
 
 Rejestr (klasa MDFRejestr) - rejestry grupują faktury np. wg rodzaju działalności
public class MDFRejestr {
   // Symbol rejestru sprzedaży
   // Wykaz założonych rejestrów sprzedaży podaje funkcja MDFDajRejestryFaktur

   public string rejestr
   // Nazwa rejestru

   public string nazwa
   // Czy numeracja miesięczna (jeśli nie, to roczna)

   public bool numeracjaMiesieczna
   // Cztery cyfry oznaczające kolejne człony drukowane jako numer faktury:
   // 1 - numer faktury
   // 2 - symbol rejestru
   // 3 - miesiąc
   // 4 - rok
   // 0 - człon nie występuje
   // i tak 2134 oznacza numer faktury np. SP/423/3/2014

   public string formatNumeru
   // Znak rozdzielający człony numeru faktury

   public string rozdzielenie
   // Powiązanie rejestru z rodzajem zdarzenia VAT
   // czyli ze sposobem księgowania i prezentacji wartości na deklaracji VAT7
   // Wykaz dopuszczalnych rodzajów zdarzeń VAT podaje funkcja MDFRodzajeZdarzenVAT

   public string rodzZdarzVAT }
}
 
 
 
 Kontrahent (klasa MDFKontrahent)
public class MDFKontrahent {    
   // Unikalny identyfikator kontrahenta w słowniku (max. 64 znaki)
   
   public string Identyfikator
   // Pełna nazwa kontrahenta

   public string NazwaPelna
   // Adres kontrahenta: ulica, nr domu, nr lokalu

   public string Ulica_NrDomu
   // Kod pocztowy, miejscowość kontrahenta

   public string Kod_Miejscowosc
   // NIP kontrahenta

   public string NIP
   // Adres e-mail kontrahenta

   public string Email
   // Zawiera zwrotną informację o błędach

   public string Error
}
 
 
 
 Nagłówek faktury (klasa MDFFaktura)
public class MDFFaktura {    
   // Wartość zgodna ze słownikiem założonym w serwisie MojaDobraFirma.pl.    
   // Wykaz założonych rejestrów: DajRejestryFaktur
   
   public string rejestr    
   // Nr faktury
   
   public Nullable<int> nrFaktury    
   // Rok sprzedaży (rok do którego zaksięgować w PKPiR)
   
   public Nullable<int> rokSprzedazy    
   //Miesiac sprzedaży (miesiąc do którego zaksięgować w PKPiR)
   
   public Nullable<int> miesSprzedazy    
   // Opcja: Data sprzedaży
   
   public Nullable<DateTime> dataSprzedazy    
   // Data wystawienia faktury
   
   public Nullable<DateTime> dataWystawienia    
   // Sposób zapłaty
   
   public string sposobZaplaty    
   // Opcja: Termin zapłaty
   
   public Nullable<DateTime> terminZaplaty    
   // Osoba wystawiająca fakturę
   
   public string wystawil    
   // Opcja: Osoba odbierająca fakturę
   
   public string odbiera    
   // Miejsce wystawienia faktury
   
   public string miejsceWystawienia    
   // Nasze konto bankowe
   
   public string kontoBankowe    
   // Jeśli wypełnione to dopisanie do słownika kontrahentów w serwisie MojaDobraFirma.pl
   
   public string platnikNazwaSkrIdentyfikator    
   // Jeśli płatnik o podanym identyfikatorze był w serwisie można nie wypełniać
   
   public string platnikNazwa    
   // Jeśli płatnik o podanym identyfikatorze był w serwisie można nie wypełniać
   
   public string platnikUlica    
   // Jeśli płatnik o podanym identyfikatorze był w serwisie można nie wypełniać
   
   public string platnikMiejscowosc    
   // Jeśli płatnik o podanym identyfikatorze był w serwisie można nie wypełniać
   
   public string platnikNIP    
   // Czy faktura została już zapłacona
   
   public Nullable<bool> zaplacono    
   // Uwagi do umieszczenia na wydruku faktury
   
   public string uwagiNaFakturze    
   // PLN, EUR, USD, ...
   
   public string waluta    
   // ile PLN za (jednostkę * jednPrzelicz) waluty
   
   public Nullable<decimal> kursWaluty    
   // Kurs za ile jednostek waluty
   
   public Nullable<int> jednPrzelicz    
   // Zgodnie z wartościami podanymi przez MDFRodzajeZdarzeńVAT. Np. sprzedaż krajowa=SpKraj
   
   public string kodRodzajuZdarzVAT    
   // Tablica pozycji fakturowanych
   
   public MDFPozycjaFaktury[] pozycje
}
 
 
 
 Pozycja faktury (klasa MDFPozycjaFaktury)
public class MDFPozycjaFaktury
{
   // Pozycja na fakturze - przedmiot sprzedaży

   public string pozycjaFakturowana
   // Jednostka miary

   public string jm
   // Ilość sprzedana (max. 3 miejsca dziesiętne)

   public Nullable<decimal> ilosc
   // Cena sprzedaży (w walucie faktury)

   public Nullable<decimal> cena
   // Czy cena sprzedaży jest ceną brutto

   public Nullable<bool> cenaBrutto
   // Stawka (procent VAT)

   public Nullable<double> procentVAT
   // Czy pozycja zwolniona z VAT (wtedy procent VAT = 0)

   public Nullable<bool> zwolniona
   // Czy pozycja nie podlega VAT (wtedy procent VAT = 0)

   public Nullable<bool> niePodlegaVAT
   // Dla stawki vat różnej od podstawowej

   public string SWW
   // Wartość netto pozycji (w walucie faktury)

   public Nullable<decimal> wartNetto
   // Wartość VAT pozycji (w walucie faktury)

   public Nullable<decimal> wartVAT
   // Wartość brutto pozycji (w walucie faktury)

   public Nullable<decimal> wartBrutto
}
 
 
 

Funkcje(metody) WebAPI

 
 
 MDFRodzajeZdarzenVAT - zwraca wykaz dopuszczalnych kodów rodzaju zdarzenia VAT

   MDFRodzajZdarzVAT[] MDFRodzajeZdarzenVAT(string UserDoSerwisu, string PasswordDoSerwisu,
      string UserAPI, string PasswordAPI)    
   gdzie:
      UserDoSerwisu - login użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      PasswordDoSerwisu - hasło użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      UserAPI - login do funcji WebAPI
      PasswordAPI - hasło do funkcji WebAPI
   wynik:
      tablica obiektów MDFRodzajZdarzeniaVAT

 
 
 
 MDFDajKontrahenta - pobranie z serwisu danych o kontrahencie

   MDFKontrahent MDFDajKontrahenta(string UserDoSerwisu, string PasswordDoSerwisu,
      string UserAPI, string PasswordAPI, string KontrahentIdentyfikator)    
   gdzie:
      UserDoSerwisu - login użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      PasswordDoSerwisu - hasło użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      UserAPI - login do funcji WebAPI
      PasswordAPI - hasło do funkcji WebAPI
      KontrahentIdentyfikator - identyfikator kontrahenta w serwisie www.MojaDobraFirma.pl
   wynik:
      jeśli kontrahent istnieje - obiekt klasy MDFKontrahent
      jeśli brak kontrahenta wynikiem jest obiekt pusty,
      jeśli wystąpiły błędy (np. błędne hasło) - opis błędu jest w MDFKontrahent.Error

 
 
 
 MDFDajKontrahentow - pobranie z serwisu danych o wszystkich kontrahentach

   MDFKontrahent[] MDFDajKontrahentow(string UserDoSerwisu, string PasswordDoSerwisu,
      string UserAPI, string PasswordAPI)    
   gdzie:
      UserDoSerwisu - login użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      PasswordDoSerwisu - hasło użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      UserAPI - login do funcji WebAPI
      PasswordAPI - hasło do funkcji WebAPI
   wynik:
      tablica obiektów MDFKontrahent
      jeśli wystąpiły błędy (np. błędne hasło) - opis błędu jest w pierwszym(zerowym) obiekcie tablicy

 
 
 
 MDFDopiszModyfikujKontrahenta - dopisanie/modyfikacja danych o kontrahencie

   string MDFDopiszModyfikujKontrahenta(string UserDoSerwisu, string PasswordDoSerwisu,
      string UserAPI, string PasswordAPI, MDFKontrahent Kontrahent)
   funkcja sprawdza, czy istnieje kontrahent o podanym identyfikatorze
   i w zależności od wyniku dopisuje nowego kontrahenta lub aktualizuje istniejącego    
   gdzie:
      UserDoSerwisu - login użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      PasswordDoSerwisu - hasło użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      UserAPI - login do funcji WebAPI
      PasswordAPI - hasło do funkcji WebAPI
      Kontrahent - obiekt z danymi o kontrahencie
   wynik:
      string pusty lub informacja o błędzie

 
 
 
 MDFUsunKontrahenta - usunięcie danych o kontrahencie z serwisu

   string MDFUsunKontrahenta(string UserDoSerwisu, string PasswordDoSerwisu,
      string UserAPI, string PasswordAPI, string KontrahentIdentyfikator)
   funkcja usuwa z serwisu kontrahent o podanym identyfikatorze    
   gdzie:
      UserDoSerwisu - login użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      PasswordDoSerwisu - hasło użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      UserAPI - login do funcji WebAPI
      PasswordAPI - hasło do funkcji WebAPI
      KontrahentIdentyfikator - identyfikator usuwanego kontrahenta
   wynik:
      string pusty lub informacja o błędzie

 
 
 
 MDFDajRejestryFaktur - zwraca założony przez użytkownika serwisu słownik rejestrów faktur

   MDFRejestr[] MDFDajRejestryFaktur(string UserDoSerwisu, string PasswordDoSerwisu,
      string UserAPI, string PasswordAPI)    
   gdzie:
      UserDoSerwisu - login użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      PasswordDoSerwisu - hasło użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      UserAPI - login do funcji WebAPI
      PasswordAPI - hasło do funkcji WebAPI
   wynik:
      tablica obiektów MDFRejestr

 
 
 
 MDFDajFakturyWystawioneWMiesiacu - pobranie z serwisu danych o fakturach z podanego miesiaca

   MDFFaktura[] MDFDajFakturyWystawioneWMiesiacu(string UserDoSerwisu, string PasswordDoSerwisu,
      string UserAPI, string PasswordAPI, int miesiac, int rok, string rejestr)    
   Zwraca tablicę faktur wystawionych z wskazanego rejestru sprzedaży    
   i z wskazanego miesiąca/roku sprzedaży    
   gdzie:
      UserDoSerwisu - login użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      PasswordDoSerwisu - hasło użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      UserAPI - login do funcji WebAPI
      PasswordAPI - hasło do funkcji WebAPI
      miesiac - miesiąc sprzedaży
      rok - rok sprzedaży
      rejestr - rejestr sprzedazy
   wynik:
      tablica obiektów MDFFaktura

 
 
 
 MDFZapamietajFakture - dopisanie faktury do serwisu

   string MDFZapamiętajFakture(string UserDoSerwisu, string PasswordDoSerwisu,
      string UserAPI, string PasswordAPI, MDFFaktura faktura)
   funkcja dopisuje do serwisu nową fakturę    
   gdzie:
      UserDoSerwisu - login użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      PasswordDoSerwisu - hasło użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      UserAPI - login do funcji WebAPI
      PasswordAPI - hasło do funkcji WebAPI
      faktura - dopisywana faktura
   wynik:
      string pusty lub informacja o błędzie

 
 
 
 MDFUsunFakture - usunięcie faktury z serwisu

   string MDFUsunFakture(string UserDoSerwisu, string PasswordDoSerwisu,
      string UserAPI, string PasswordAPI, int miesiac, int rok, string rejestr, int nrFaktury)    
   gdzie:
      UserDoSerwisu - login użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      PasswordDoSerwisu - hasło użytkownika serwisu www.MojaDobraFirma.pl
      UserAPI - login do funcji WebAPI
      PasswordAPI - hasło do funkcji WebAPI
      miesiac - miesiąc sprzedaży
      rok - rok sprzedaży
      rejestr - rejestr sprzedazy
      nrFaktury - numer usuwanej faktury
   wynik:
      informacja o błędzie

 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone
copyright INFRA SI sp. z o.o.
2010 - 2024